Matta Kelim

Äldre kelimmatta, ull 

Mått : 3,40 x 1,25
Pris : Såld